the-aquarama.com

35 Contoh Soal PAI Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Jawaban -

1. Al-Qur'an Pedoman Hidupku

 • Mengenal harakat
 • Membaca huruf hijaiah
 • Membaca surah Al-Ikhlas
 • Pesan pokok surah Al-Ikhlas

2. Kasih Sayang terhadap Sesama

 • Mengenal Asmaulhusna
 • Ar-Raḥman
 • Ar-Raḥim
 • Kasih sayang Nabi Muhammad saw

3. Aku Suka Berterima Kasih dan Disiplin

 • Berterima kasih kepada sesama
 • Cara berterima kasih
 • Berperilaku disiplin
 • Cara berperilaku disiplin

4. Membiasakan Hidup Bersih

 • Hidup bersih
 • Bersuci
 • Berwudu
 • Tayamum

5. Nabi Adam a.s. Manusia Pertama

 • Allah Swt. menciptakan Nabi Adam a.s
 • Nabi Adam a.s. dan Hawa tinggal di surga
 • Nabi Adam a.s. dan Hawa diturunkan ke bumi
 • Keteladanan Nabi Adam a.s

1. Arti An-Nas adalah?

A. Kelompok
B. Individu
C. Manusia

Jawaban: C

2. Istri Nabi Adam bernama?

A. Fatimah
B. Aisyah
C. Hawa

Jawaban: C

3. Surah Al-Ikhlas bercerita tentang keesaan Allah. Allah itu esa, maksudnya adalah?

A. Allah itu Satu
B. Allah itu Maha Penyayang
C. Allah itu Maha Merajai

Jawaban: A

4. Anak yang durhaka kepada ayah dan ibu akan masuk?

A. Neraka
B. Surga
C. Penjara

Jawaban: A

5. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari terjangan banjir bandang setelah naik?

A. Pesawat
B. Kapal
C. Mobil

Jawaban: B

6. Manusia pertama kali yang diciptakan Allah adalah?

A. Nabi Adam
B. Nabi Yusuf
C. Nabi Isa

Jawaban: A

7. Menghilangkan najis disebut?

A. Karomah
B. Thoharoh
C. Barokah

Jawaban: B

8. Lafal yang berharakat fathatain adalah?

A. Ban
B. Bin
C. Bun

Jawaban: A

9. Huruf hijaiyah yang berharakat tasydid dibaca?

A. Tipis
B. Mati
C. Dobel

Jawaban: C

10. Surat Al-Ikhlas artinya?

A. Bersih hati
B. Nikmat yang banyak
C. Manusia

Jawaban: A

11. Surat Al-Ikhlas terdiri atas?

A. 3 ayat
B. 4 ayat
C. 5 ayat

Jawaban: B

12. Salat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4 adalah salat?

A. Maghrib dan Isya
B. Dhuhur dan Asar
C. Subuh dan Dhuhur

Jawaban: B

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat